กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Netflix Movieแสดงทั้งหมด
[รีวิว] Paradise : เมื่อคนรวยซื้อเวลาได้ ชีวิตของคุณแลกกับเงินในอนาคตอันใกล้
ตัวอย่างแรกของ Spiderhead คริส เฮมส์เวิร์ธ คุมขังเหล่านักโทษไว้ และส่วนหนึ่งถูกนำมาทดลองงานวิจัยทดลองยา N-40 ส่งผลต่อความสามารถปรับอารมณ์และความรู้สึก
โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา