การลงทุนแบบ DCA และการลงทุนในหุ้นแบบปันผล (Dividend Investing)

 การลงทุนแบบ DCA และการลงทุนในหุ้นแบบปันผล (Dividend Investing)


การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging)

ความหมาย การลงทุนแบบ DCA คือการลงทุนจำนวนเงินเท่ากันในช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดขึ้นหรือลง

ข้อดี

1. ลดความเสี่ยง ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด

2. ไม่มีการคาดเดาตลาด ไม่ต้องกังวลว่าตลาดจะขึ้นหรือลงในระยะสั้น

3. วางแผนง่าย ง่ายต่อการวางแผนการเงิน เพราะมีการลงทุนเท่ากันทุกช่วงเวลา

ตัวอย่าง

- นาย A ลงทุนในกองทุนรวม 10,000 บาททุกเดือน ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ผลลัพธ์ที่ได้คือการซื้อหน่วยลงทุนในราคาที่ต่างกันในแต่ละเดือน

การลงทุนในหุ้นแบบปันผล (Dividend Investing)

ความหมายการลงทุนในหุ้นแบบปันผลคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายงวด เช่น รายไตรมาสหรือรายปี

ข้อดี

1. รายได้ประจำ ได้รับเงินปันผลเป็นรายงวด ทำให้มีรายได้เสริม

2. การเติบโตในระยะยาว หุ้นที่จ่ายปันผลมักเป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่มั่นคง

3. ลดความเสี่ยงการได้รับเงินปันผลช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

**ตัวอย่าง**:

- นาย B ซื้อหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผล 5% ต่อปี หากเขามีหุ้นมูลค่า 1,000,000 บาท จะได้รับเงินปันผล 50,000 บาททุกปี

เปรียบเทียบ DCA และ Dividend Investing


 สรุป

ทั้งการลงทุนแบบ DCA และการลงทุนในหุ้นแบบปันผลต่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน หากคุณต้องการลดความเสี่ยงและไม่ต้องการคาดเดาตลาด การลงทุนแบบ DCA อาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่หากคุณต้องการรายได้ประจำและการเติบโตในระยะยาว การลงทุนในหุ้นแบบปันผลอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น