การตั้งค่าโดเมนที่ซื้อมาให้ใช้งานกับ Blogspot (หรือ Blogger)

 การตั้งค่าโดเมนที่ซื้อมาให้ใช้งานกับ Blogspot (หรือ Blogger) สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:


1. **เข้าสู่ระบบ Blogger:**

   - เข้าสู่ระบบ Blogger ด้วยบัญชี Google ของคุณ

   - เลือกบล็อกที่คุณต้องการตั้งค่าโดเมน


2. **ตั้งค่าโดเมนใน Blogger:**

   - ไปที่แผงควบคุม Blogger และคลิกที่ "การตั้งค่า"

   - ในเมนูการตั้งค่า ให้เลือก "พื้นฐาน"

   - ภายใต้หัวข้อ "การเผยแพร่" คลิก "ตั้งค่าที่อยู่เว็บ +"

   - ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่โดเมนที่คุณซื้อมา (เช่น www.yourdomain.com) แล้วคลิก "บันทึก"


3. **ยืนยันโดเมนใน Blogger:**

   - หลังจากที่คุณใส่โดเมนแล้ว คุณจะเห็นข้อความแสดงให้ทราบว่าต้องการการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

   - จะมีค่า CNAME 2 ค่าที่คุณต้องเพิ่มในการตั้งค่า DNS ของโดเมน


4. **ตั้งค่า DNS ในผู้ให้บริการโดเมน:**

   - เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการโดเมนที่คุณซื้อโดเมน

   - ไปที่การจัดการ DNS (บางครั้งอาจเรียกว่า DNS Settings, DNS Management, หรือ Zone File Settings)

   - เพิ่มค่า CNAME 2 ค่า ที่ได้จาก Blogger

     - ค่าแรกเป็น `www` ชี้ไปที่ `ghs.google.com`

     - ค่าที่สองเป็นค่าที่ Blogger ให้มา (มีลักษณะเป็นโค้ดที่ไม่ซ้ำกัน)


5. **ตรวจสอบและรอการยืนยัน:**

   - เมื่อเพิ่มค่า CNAME แล้ว ให้รอประมาณ 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้การตั้งค่า DNS มีผล

   - กลับไปที่ Blogger และลองบันทึกโดเมนอีกครั้ง


6. **ตั้งค่า HTTPS (แนะนำ):**

   - ในการตั้งค่า Blogger ไปที่ "พื้นฐาน" ภายใต้หัวข้อ "การเผยแพร่"

   - เปิดการใช้งาน HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบล็อกของคุณ


หากคุณทำตามขั้นตอนนี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถตั้งค่าได้ อาจต้องติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น