แปลเพลง Dazed and Confused - Ruel

แปลเพลง Dazed & Confused - Ruel

[Verse 1]
You came in swinging like Apollo
คุณเข้ามาแกว่งเหมือนยานอพอลโล
I'll be feeling it tomorrow
ฉันจะรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้
No, I ain't seeing straight, 
ฉันมองเห็นไม่ชัดเจน
Hyperventilate
หายใจหอบเลย
Knees begin to wobble 
เข่าเริ่มสั่นแล้ว
You cut my brakes and hit the throttle
เธอตัดเบรกของฉันและกดคันเร่ง
I couldn't stop it if I wanted
ฉันไม่สามารถหยุดได้ถ้าฉันต้องการ
Dizzy silhouette, makes me break a sweat
ภาพมันเวียนหัว ทำให้ฉันเหงื่อท่วม
I'm in trouble
ฉันกำลังมีปัญหา

[Chorus]
Oh, I've been dazed and confused
โอ้ ฉันมึนงงและสับสน
From the day I met you
ตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอ
Yeah, I lost my head
ใช่ ฉันหัวเสียเลย
And I'd do it again
และฉันก็จะทำอีกครั้ง
Either I've seen the light
ให้ฉันได้เห็นแสงสว่าง 
Or I'm losing my mind
หรือว่าฉันเสียสติไปแล้วนะ
There's something 'bout you
มีอะไรบางอย่างในตัวเธอ
That's got me dazed and confused
นั่นล่ะที่ทำให้ฉันงงและสับสน

[Post-Chorus]
Dazed 
มึนงง
Dazed and confused 
มึนงงและสับสน
Dazed 
มึนงง

[Verse 2]
I bet you know just what you're doing
ฉันพนันได้เลยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่
You're not the type that's used to losing
เธอไม่ใช่คนประเภทที่เคยสูญเสีย
First, you build me up, then with just a touch 
ครั้งแรกเธอสร้างฉันขึ้นแล้วมีเพียงสัมผัส 
Leave me here in ruins
ปล่อยฉันไว้ที่นี่ในซากปรักหักพัง
Something 'bout your eyes
มีบางอย่างที่ตาของเธอ
I can't even walk in a straight line Under the influence
ฉันเดินเส้นตรงไม่ได้แม้แต่ภายใต้เงื้อมมือ

[Chorus]
Oh, I've been dazed and confused
โอ้ ฉันมึนงงและสับสน
From the day I met you
ตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอ                                                                               
Yeah, I lost my head
ใช่ ฉันหัวเสียเลยล่ะ
And I'd do it again
และฉันจะทำอีกครั้ง
Either I've seen the light
ให้ฉันได้เห็นแสงสว่าง
Or I'm losing my mind
หรือฉันเสียสติไปแล้วนะ
There's something 'bout you
มีอะไรบางอย่างในตัวเธอ
That's got me dazed and confused
นั่นล่ะที่ทำให้ฉันงงและสับสน

[Post-Chorus]
Dazed
มึนงง
Dazed and confused
มึนงงและสับสน
Dazed 
มึนงง

[Bridge]
I don't know if this is real life, real life
ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นชีวิตจริง ชีวิตที่แท้จริง
What happens if I open my eyes, my eyes?
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมตาขึ้น?
Will I ever get my head right, head right?
หัวของฉันจะรับได้อย่างเคยไหม
I don't know if this is real life, real life
ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นชีวิตจริง ชีวิตที่แท้จริง

[Chorus]
Oh, I've been dazed and confused
โอ้ ฉันมึนงงและสับสน
From the day I met you
ตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอ
Yeah, I lost my head
ใช่ ฉันหัวเสีย
And I'd do it again
และฉันจะทำอีกครั้ง
Either I've seen the light
ให้ฉันได้เห็นแสงสว่าง
Or I'm losing my mind
หรือฉันเสียสติไปแล้ว
There's something 'bout you
มีอะไรบางอย่างในตัวเธอ
That's got me
นั่นทำให้~
That's got me dazed and confused
นั่นทำให้ฉันงงและสับสน
From the day I met you
ตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอ
Yeah, I lost my head
ใช่ ฉันหัวเสีย
And I'd do it again
และฉันจะทำอีกครั้ง
Either I've seen the light
ให้ฉันได้เห็นแสงสว่าง
Or I'm losing my mind
หรือฉันเสียสติไปแล้ว
There's something 'bout you
มีอะไรบางอย่างในตัวเธอ
That's got me dazed and confused
นั่นทำให้ฉันงงและสับสน

นักแต่งเพลง: Mark Landon / Sean Douglas / Peter Harding / Ruel van Dijk
เนื้อเพลง Dazed & Confused © Universal Music Publishing Pty. Ltd., Sony/ATV Ballad, Eastman Pond Publishing, Anthems Of Primary Wave